rauhallisesti etymology

Finnish word rauhallisesti comes from Finnish rauhallinen (Peaceful, quiet, restful, serene, tranquil.), Finnish -sti

Detailed word origin of rauhallisesti

Dictionary entryLanguageDefinition
rauhallinen Finnish (fin) Peaceful, quiet, restful, serene, tranquil.
-sti Finnish (fin) (adverbial suffix, comparable) Forms adverbs from adjectives; corresponds to the English suffix -ly.. (intensifier) Forms intensifying adverbs from certain nouns.. (multiplicative) Corresponds number + times structure in English.. -ist (forms names of occupations from some nouns). -ist (supporter of an idea).
rauhallisesti Finnish (fin) In a calm manner; calmly.. Quietly.

Words with the same origin as rauhallisesti

Descendants of rauhallinen
rauhallisuus
Descendants of -sti
ehdottomasti helposti henkilökohtaisesti hienosti hitaasti huonosti ikuisesti ilmeisesti jatkuvasti kahdesti kovasti luultavasti nopeasti oikeasti pahasti selvästi tarkasti tietysti toivottavasti vakavasti valitettavasti varmasti varovasti välittömästi