tarkasti etymology

Finnish word tarkasti comes from Finnish -sti, Finnish tarkka (Exact, precise, pedantic, strict, accurate.)

Detailed word origin of tarkasti

Dictionary entryLanguageDefinition
-sti Finnish (fin) (adverbial suffix, comparable) Forms adverbs from adjectives; corresponds to the English suffix -ly.. (intensifier) Forms intensifying adverbs from certain nouns.. (multiplicative) Corresponds number + times structure in English.. -ist (forms names of occupations from some nouns). -ist (supporter of an idea).
tarkka Finnish (fin) Exact, precise, pedantic, strict, accurate.
tarkasti Finnish (fin) Accurately, precisely, in detail.

Words with the same origin as tarkasti

Descendants of -sti
ehdottomasti helposti henkilökohtaisesti hienosti hitaasti huonosti ikuisesti ilmeisesti jatkuvasti kahdesti kovasti luultavasti nopeasti oikeasti pahasti rauhallisesti selvästi tietysti toivottavasti vakavasti valitettavasti varmasti varovasti välittömästi
Descendants of tarkka
epätarkasti sanatarkasti tarkastaja tarkastella tarkennin tarkentaa tarkentua tarketa tarkkuus