tavallisesti etymology

Finnish word tavallisesti comes from Finnish tavallinen, Finnish -sti

Detailed word origin of tavallisesti

Dictionary entryLanguageDefinition
tavallinen Finnish (fin) Habitual (being regular or usual).. Normal (usual; ordinary).. Ordinary. Plain (ordinary; lacking adornment or ornamentation).. Random (from population at large).. Standard. Trivial (common, ordinary). Usual.
-sti Finnish (fin) (adverbial suffix, comparable) Forms adverbs from adjectives; corresponds to the English suffix -ly.. (intensifier) Forms intensifying adverbs from certain nouns.. (multiplicative) Corresponds number + times structure in English.. -ist (forms names of occupations from some nouns). -ist (supporter of an idea).
tavallisesti Finnish (fin) Usually.

Words with the same origin as tavallisesti

Descendants of tavallinen
kuten tavallista tavallisuus
Descendants of -sti
ehdottomasti helposti henkilökohtaisesti hienosti hitaasti huonosti ikuisesti ilmeisesti jatkuvasti kahdesti kovasti luultavasti nopeasti oikeasti pahasti rauhallisesti selvästi tarkasti tietysti toivottavasti vakavasti valitettavasti varmasti varovasti välittömästi