tietysti etymology

Finnish word tietysti comes from Finnish tietty, Finnish -sti

Detailed word origin of tietysti

Dictionary entryLanguageDefinition
tietty Finnish (fin) Certain (having been determined but unspecified).. Designated (dialectal, colloquial).
-sti Finnish (fin) (adverbial suffix, comparable) Forms adverbs from adjectives; corresponds to the English suffix -ly.. (intensifier) Forms intensifying adverbs from certain nouns.. (multiplicative) Corresponds number + times structure in English.. -ist (forms names of occupations from some nouns). -ist (supporter of an idea).
tietysti Finnish (fin) Of course, naturally.

Words with the same origin as tietysti

Descendants of tietty
tietyntyyppinen
Descendants of -sti
ehdottomasti helposti henkilökohtaisesti hienosti hitaasti huonosti ikuisesti ilmeisesti jatkuvasti kahdesti kovasti luultavasti nopeasti oikeasti pahasti rauhallisesti selvästi tarkasti toivottavasti vakavasti valitettavasti varmasti varovasti välittömästi