tilapäisesti etymology

Finnish word tilapäisesti comes from Finnish tilapäinen, Finnish -sti

Detailed word origin of tilapäisesti

Dictionary entryLanguageDefinition
tilapäinen Finnish (fin) Makeshift (made to work or suffice; improvised; substituted).. Occasional, casual (limited to certain occasion). Temporary, provisional (limited in time).
-sti Finnish (fin) (adverbial suffix, comparable) Forms adverbs from adjectives; corresponds to the English suffix -ly.. (intensifier) Forms intensifying adverbs from certain nouns.. (multiplicative) Corresponds number + times structure in English.. -ist (forms names of occupations from some nouns). -ist (supporter of an idea).
tilapäisesti Finnish (fin) Temporarily.

Words with the same origin as tilapäisesti

Descendants of tilapäinen
tilapäisasumus
Descendants of -sti
ehdottomasti helposti henkilökohtaisesti hienosti hitaasti huonosti ikuisesti ilmeisesti jatkuvasti kahdesti kovasti luultavasti nopeasti oikeasti pahasti rauhallisesti selvästi tarkasti tietysti toivottavasti vakavasti valitettavasti varmasti varovasti välittömästi