todellisuus etymology

Finnish word todellisuus comes from Finnish todellinen (Actual.. Real.), Finnish -uus (Forms nouns from adjectives, expressing a quality.)

Detailed word origin of todellisuus

Dictionary entryLanguageDefinition
todellinen Finnish (fin) Actual.. Real.
-uus Finnish (fin) Forms nouns from adjectives, expressing a quality.
todellisuus Finnish (fin) Reality.

Words with the same origin as todellisuus

Descendants of -uus
hiljaisuus ikuisuus järjestö kauneus kohteliaisuus mahdollisuus nopeus oikeus omaisuus onnettomuus osuus pahuus poistua sairaus totuus tulevaisuus turvallisuus työ työksesi työntekijä työpaikka työskennellä vapaus velvollisuus