toivottavasti etymology

Finnish word toivottavasti comes from Finnish -sti, Finnish toivottava (Desirable, advisable.)

Detailed word origin of toivottavasti

Dictionary entryLanguageDefinition
-sti Finnish (fin) (adverbial suffix, comparable) Forms adverbs from adjectives; corresponds to the English suffix -ly.. (intensifier) Forms intensifying adverbs from certain nouns.. (multiplicative) Corresponds number + times structure in English.. -ist (forms names of occupations from some nouns). -ist (supporter of an idea).
toivottava Finnish (fin) Desirable, advisable.
toivottavasti Finnish (fin) Hopefully, it is hoped that.

Words with the same origin as toivottavasti

Descendants of -sti
ehdottomasti helposti henkilökohtaisesti hienosti hitaasti huonosti ikuisesti ilmeisesti jatkuvasti kahdesti kovasti luultavasti nopeasti oikeasti pahasti rauhallisesti selvästi tarkasti tietysti vakavasti valitettavasti varmasti varovasti välittömästi