tyypillisesti etymology

Finnish word tyypillisesti comes from Finnish tyypillinen (Typical.), Finnish -sti

Detailed word origin of tyypillisesti

Dictionary entryLanguageDefinition
tyypillinen Finnish (fin) Typical.
-sti Finnish (fin) (adverbial suffix, comparable) Forms adverbs from adjectives; corresponds to the English suffix -ly.. (intensifier) Forms intensifying adverbs from certain nouns.. (multiplicative) Corresponds number + times structure in English.. -ist (forms names of occupations from some nouns). -ist (supporter of an idea).
tyypillisesti Finnish (fin) Typically.

Words with the same origin as tyypillisesti

Descendants of tyypillinen
tyypillisyys
Descendants of -sti
ehdottomasti helposti henkilökohtaisesti hienosti hitaasti huonosti ikuisesti ilmeisesti jatkuvasti kahdesti kovasti luultavasti nopeasti oikeasti pahasti rauhallisesti selvästi tarkasti tietysti toivottavasti vakavasti valitettavasti varmasti varovasti välittömästi