vaihtaa etymology

Finnish word vaihtaa comes from Proto-Finnic *vaihtadak (To change.)

Detailed word origin of vaihtaa

Dictionary entryLanguageDefinition
*vaihtadak Proto-Finnic (fiu-fin-pro) To change.
vaihtaa Finnish (fin) (transitive) to change. (transitive) to exchange, switch. (transitive) to replace.

Words with the same origin as vaihtaa

Descendants of *vaihtadak
astevaihtelu vaihde vaihteisto vaihtelu