vaikutus etymology

Finnish word vaikutus comes from Finnish -us, Finnish vaikuttaa

Detailed word origin of vaikutus

Dictionary entryLanguageDefinition
-us Finnish (fin) Forms nouns from verbs, describing an action or event.. Forms nouns, indicating resemblance or association. Short form of the suffix -uus, used where the stem of the root adjective ends in a vowel.
vaikuttaa Finnish (fin) (idiomatic, informal, + essive) to act as, to work as, to do (to have as one's job). + an adjective in ablative: to appear (to be), seem (to be).. + illative: have an effect on, act, work; (alkaa vaikuttaa) take effect, start working. + illative: to influence, have an influence on, affect, have an effect on, impact, have an impact on.
vaikutus Finnish (fin) (chemistry) action. Impression (an outward appearance). Influence, effect, impact (on sb/sth = illative).

Words with the same origin as vaikutus

Descendants of -us
ajoitus allekirjoitus arvoitus hälytys keskus kirous kokemus kokous laite leikkaus maalaus määräys nopeus pahuksen pahus palvelus puolustus rakkaus rangaistus tarjous vakuutus vallan varasto vastaus
Descendants of vaikuttaa
alainen alaisuus lukinkalvonalaistila vaikute vaikuttaja vaikuttua