vakavasti etymology

Finnish word vakavasti comes from Finnish -sti, Finnish vakava (Serious.)

Detailed word origin of vakavasti

Dictionary entryLanguageDefinition
-sti Finnish (fin) (adverbial suffix, comparable) Forms adverbs from adjectives; corresponds to the English suffix -ly.. (intensifier) Forms intensifying adverbs from certain nouns.. (multiplicative) Corresponds number + times structure in English.. -ist (forms names of occupations from some nouns). -ist (supporter of an idea).
vakava Finnish (fin) Serious.
vakavasti Finnish (fin) Seriously.

Words with the same origin as vakavasti

Descendants of -sti
ehdottomasti helposti henkilökohtaisesti hienosti hitaasti huonosti ikuisesti ilmeisesti jatkuvasti kahdesti kovasti luultavasti nopeasti oikeasti pahasti rauhallisesti selvästi tarkasti tietysti toivottavasti valitettavasti varmasti varovasti välittömästi
Descendants of vakava
vakavuus