valitettavasti etymology

Finnish word valitettavasti comes from Finnish valitettava (Lamentable.), Finnish -sti

Detailed word origin of valitettavasti

Dictionary entryLanguageDefinition
valitettava Finnish (fin) Lamentable.
-sti Finnish (fin) (adverbial suffix, comparable) Forms adverbs from adjectives; corresponds to the English suffix -ly.. (intensifier) Forms intensifying adverbs from certain nouns.. (multiplicative) Corresponds number + times structure in English.. -ist (forms names of occupations from some nouns). -ist (supporter of an idea).
valitettavasti Finnish (fin) Lamentably. Unfortunately.

Words with the same origin as valitettavasti

Descendants of -sti
ehdottomasti helposti henkilökohtaisesti hienosti hitaasti huonosti ikuisesti ilmeisesti jatkuvasti kahdesti kovasti luultavasti nopeasti oikeasti pahasti rauhallisesti selvästi tarkasti tietysti toivottavasti vakavasti varmasti varovasti välittömästi