voimakkaasti etymology

Finnish word voimakkaasti comes from Finnish -sti, Finnish voimakas (Powerful. Strong.)

Detailed word origin of voimakkaasti

Dictionary entryLanguageDefinition
-sti Finnish (fin) (adverbial suffix, comparable) Forms adverbs from adjectives; corresponds to the English suffix -ly.. (intensifier) Forms intensifying adverbs from certain nouns.. (multiplicative) Corresponds number + times structure in English.. -ist (forms names of occupations from some nouns). -ist (supporter of an idea).
voimakas Finnish (fin) Powerful. Strong.
voimakkaasti Finnish (fin) (music) forte. Hard, strongly, vigorously, highly, greatly, powerfully, forcefully.

Words with the same origin as voimakkaasti

Descendants of -sti
ehdottomasti helposti henkilökohtaisesti hienosti hitaasti huonosti ikuisesti ilmeisesti jatkuvasti kahdesti kovasti luultavasti nopeasti oikeasti pahasti rauhallisesti selvästi tarkasti tietysti toivottavasti vakavasti valitettavasti varmasti varovasti välittömästi
Descendants of voimakas
voimakkuus