biztosan etymology

Hungarian word biztosan comes from Hungarian -an-, Hungarian biztos

Detailed word origin of biztosan

Dictionary entryLanguageDefinition
-an- Hungarian (hun)
biztos Hungarian (hun) Probably, perhaps, maybe. Surely, certainly Commissioner, policeman Safe, secure. Sure of, certain, confident, positive. Sure, steady.
biztosan Hungarian (hun) Surely, certainly, positively.

Words with the same origin as biztosan

Descendants of -an-
alaposan folyamatosan gyakran gyorsan határozottan hivatalosan hogyan hárman jobban lassan mindannyian mostantól nyilvánvalóan nyugodtan olyan pontosan sokan túlságosan ugyan ugyanaz ugyanolyan ugyanúgy állandóan óvatosan
Descendants of biztos
tb