gyakran etymology

Hungarian word gyakran comes from Hungarian gyakor ((dialectal) many, numerous.), Hungarian -an-

Detailed word origin of gyakran

Dictionary entryLanguageDefinition
gyakor Hungarian (hun) (dialectal) many, numerous.
-an- Hungarian (hun)
gyakran Hungarian (hun) Often (frequently, many times).

Words with the same origin as gyakran

Descendants of -an-
alaposan biztosan folyamatosan gyorsan határozottan hivatalosan hogyan hárman jobban lassan mindannyian mostantól nyilvánvalóan nyugodtan olyan pontosan sokan túlságosan ugyan ugyanaz ugyanolyan ugyanúgy állandóan óvatosan