ingatlan etymology

Hungarian word ingatlan comes from Hungarian ing (Swing. Wobble Shirt.), Hungarian -atlan-

Detailed word origin of ingatlan

Dictionary entryLanguageDefinition
ing Hungarian (hun) Swing. Wobble Shirt.
-atlan- Hungarian (hun)
ingatlan Hungarian (hun) Real estate.

Words with the same origin as ingatlan

Descendants of -atlan-
alkalmatlan faragatlan fogatlan gondatlan gondatlanság határozatlan indokolatlan lakatlan mozdulatlan méltatlan páratlan szokatlan tapasztalatlan tapintatlan tudatlan tudatlanság változatlan váratlan váratlanul álmatlan álmatlanság ártalmatlan ártatlan ártatlanság