lassan etymology

Hungarian word lassan comes from Hungarian -an-, Hungarian lassú

Detailed word origin of lassan

Dictionary entryLanguageDefinition
-an- Hungarian (hun)
lassú Hungarian (hun) (historical) the slow section of the verbunkos, an 18th-century Hungarian dance and music genre. (music) slow movement Slow.
lassan Hungarian (hun) Slowly.

Words with the same origin as lassan

Descendants of -an-
alaposan biztosan folyamatosan gyakran gyorsan határozottan hivatalosan hogyan hárman jobban mindannyian mostantól nyilvánvalóan nyugodtan olyan pontosan sokan túlságosan ugyan ugyanaz ugyanolyan ugyanúgy állandóan óvatosan
Descendants of lassú
lassul lassulás lassít