nyugodtan etymology

Hungarian word nyugodtan comes from Hungarian nyugodt (Calm, peaceful, tranquil.), Hungarian -an-

Detailed word origin of nyugodtan

Dictionary entryLanguageDefinition
nyugodt Hungarian (hun) Calm, peaceful, tranquil.
-an- Hungarian (hun)
nyugodtan Hungarian (hun) Calmly, peacefully, tranquilly, quietly.

Words with the same origin as nyugodtan

Descendants of -an-
alaposan biztosan folyamatosan gyakran gyorsan határozottan hivatalosan hogyan hárman jobban lassan mindannyian mostantól nyilvánvalóan olyan pontosan sokan túlságosan ugyan ugyanaz ugyanolyan ugyanúgy állandóan óvatosan