pontosan etymology

Hungarian word pontosan comes from Hungarian pontos (Precise, accurate. Punctual, exact, on time.), Hungarian -an-

Detailed word origin of pontosan

Dictionary entryLanguageDefinition
pontos Hungarian (hun) Precise, accurate. Punctual, exact, on time.
-an- Hungarian (hun)
pontosan Hungarian (hun) Precisely, accurately. Punctually, on time.

Words with the same origin as pontosan

Descendants of -an-
alaposan biztosan folyamatosan gyakran gyorsan határozottan hivatalosan hogyan hárman jobban lassan mindannyian mostantól nyilvánvalóan nyugodtan olyan sokan túlságosan ugyan ugyanaz ugyanolyan ugyanúgy állandóan óvatosan