rugalmasan etymology

Hungarian word rugalmasan comes from Hungarian rugalmas (Flexible, resilient.), Hungarian -an-

Detailed word origin of rugalmasan

Dictionary entryLanguageDefinition
rugalmas Hungarian (hun) Flexible, resilient.
-an- Hungarian (hun)
rugalmasan Hungarian (hun) Flexibly, elastically, resiliently.

Words with the same origin as rugalmasan

Descendants of -an-
alaposan biztosan folyamatosan gyakran gyorsan határozottan hivatalosan hogyan hárman jobban lassan mindannyian mostantól nyilvánvalóan nyugodtan olyan pontosan sokan túlságosan ugyan ugyanaz ugyanolyan ugyanúgy állandóan óvatosan