sokan etymology

Hungarian word sokan comes from Hungarian sok (Many. Much.), Hungarian -an-

Detailed word origin of sokan

Dictionary entryLanguageDefinition
sok Hungarian (hun) Many. Much.
-an- Hungarian (hun)
sokan Hungarian (hun) Many, a lot of people.

Words with the same origin as sokan

Descendants of -an-
alaposan biztosan folyamatosan gyakran gyorsan határozottan hivatalosan hogyan hárman jobban lassan mindannyian mostantól nyilvánvalóan nyugodtan olyan pontosan túlságosan ugyan ugyanaz ugyanolyan ugyanúgy állandóan óvatosan