valamihez etymology

Hungarian word valamihez comes from Hungarian valami (Something (unspecified object).), Hungarian -hez-

Detailed word origin of valamihez

Dictionary entryLanguageDefinition
valami Hungarian (hun) Something (unspecified object).
-hez- Hungarian (hun)
valamihez Hungarian (hun)

Words with the same origin as valamihez

Descendants of valami
vmi
Descendants of -hez-
amihez bridzshez egészhez ehhez emberhez ennyihez filmhez férjhez férjhez megy helyhez istenhez kihez melyhez mesterhez mihez mindenhez rendszerhez részhez semmihez szükségeshez tigrishez valakihez véghez élethez