illis etymology

Latin word illis comes from Spanish ille, Proto-Indo-European *h₂el-, Romanian ille

Detailed word origin of illis

Dictionary entryLanguageDefinition
ille Spanish (spa)
*h₂el- Proto-Indo-European (ine-pro) to raise, feed, nourish, beyond, to grow
ille Romanian (ron)
ollus Old Latin (itc-ola)
olle Latin (lat)
illam Latin (lat)
illis Latin (lat)

Words with the same origin as illis

Descendants of ille
illa illae illam illas illi illic illorum illos illuc illum olim
Descendants of *h₂el-
alia alias alibi alieno alio aliquando aliquis aliter alius alter alto ille oleo qualis talis ultra ultro