illos etymology

Latin word illos comes from Spanish ille, Proto-Indo-European *h₂el-, Romanian ille

Detailed word origin of illos

Dictionary entryLanguageDefinition
ille Spanish (spa)
*h₂el- Proto-Indo-European (ine-pro) to raise, feed, nourish, beyond, to grow
ille Romanian (ron)
ollus Old Latin (itc-ola)
olle Latin (lat)
illam Latin (lat)
illos Latin (lat)

Words with the same origin as illos

Descendants of ille
illa illae illam illas illi illic illis illorum illuc illum olim
Descendants of *h₂el-
alia alias alibi alieno alio aliquando aliquis aliter alius alter alto ille oleo qualis talis ultra ultro