etymologeek.com > Dutch
Search 30,335 words in our Dutch etymology dictionary!

Dutch etymology dictionary

Welcome! Here are some random suggestions for words you may want to try: achthoekig, afgietsel, antiek, aphelium, babi ketjap, bladzijde, boekenvriendin, deemoedigen, doop, eet smakelijk, experimenteren, gildos, gradenboog, haatbaard, huisvuil, instinken, inzicht, kantelaar, klavierschoot, kogelbrief, liedjesschrijver, minnegod, monarchie, naaiboek, natie, nemen, onzekerheid, protestzanger, publicatiedichtheid, reebok, registratie-apparatuur, reukwerkvat, schorsing, selderij, toonbeeld, uitlaatsluis, verbondsark, verbroederen, verdoemen, versieren, verstommen, verwantschap, vin, voorspoedig, wurgpaal, ziektekostenverzekering, zuidpool

How does the Dutch etymology search work?

You can search for words by typing them into the search bar above. You will see words in all languages that we have unless you limit your search to Dutch by selecting the checkbox above. If you want to see detailed results for a word, hit 'Enter' on your keyboard.