aantrekkingskracht etymology

Dutch word aantrekkingskracht comes from Dutch aantrekking (Attraction.), Dutch kracht ((physics) force. Power, force, strength.), Dutch -s- (Genitival interfix used to link elements in some compounds.)

Detailed word origin of aantrekkingskracht

Dictionary entryLanguageDefinition
aantrekking Dutch (nld) Attraction.
kracht Dutch (nld) (physics) force. Power, force, strength.
-s- Dutch (nld) Genitival interfix used to link elements in some compounds.
aantrekkingskracht Dutch (nld) Force of attraction, attractive force.

Words with the same origin as aantrekkingskracht

Descendants of -s-
afstandsbediening doodsbang doodskist doodsoorzaak gerechtshof godsdienst hartstocht hongersnood hooggerechtshof huiszoekingsbevel identiteitsbewijs landingsbaan levensstijl levensverzekering levensvorm meningsuiting niemandsland oorlogsschip oudejaarsavond rechtszaak staatsburger staatssecretaris varkensvlees verlovingsring