afstandsbediening etymology

Dutch word afstandsbediening comes from Dutch afstand (Distance. Offset. Offstand.), Dutch -s- (Genitival interfix used to link elements in some compounds.), Dutch bediening

Detailed word origin of afstandsbediening

Dictionary entryLanguageDefinition
afstand Dutch (nld) Distance. Offset. Offstand.
-s- Dutch (nld) Genitival interfix used to link elements in some compounds.
bediening Dutch (nld) (Roman Catholicism) last rites. Attendance, service. Maintenance, service. Operation.
afstandsbediening Dutch (nld) Remote control.

Words with the same origin as afstandsbediening

Descendants of -s-
aantrekkingskracht doodsbang doodskist doodsoorzaak gerechtshof godsdienst hartstocht hongersnood hooggerechtshof huiszoekingsbevel identiteitsbewijs landingsbaan levensstijl levensverzekering levensvorm meningsuiting niemandsland oorlogsschip oudejaarsavond rechtszaak staatsburger staatssecretaris varkensvlees verlovingsring