ambachtsheer etymology

Dutch word ambachtsheer comes from Dutch heer ((archaic) army Gentleman. Lord; master.), Dutch ambacht ((historical) legal district. Handicraft.), Dutch -s- (Genitival interfix used to link elements in some compounds.)

Detailed word origin of ambachtsheer

Dictionary entryLanguageDefinition
heer Dutch (nld) (archaic) army Gentleman. Lord; master.
ambacht Dutch (nld) (historical) legal district. Handicraft.
-s- Dutch (nld) Genitival interfix used to link elements in some compounds.
ambachtsheer Dutch (nld) Office or a feudal lord with legal power over a district called ambacht.

Words with the same origin as ambachtsheer

Descendants of heer
baanderij banjeren herenboer
Descendants of -s-
aantrekkingskracht afstandsbediening doodsbang doodskist doodsoorzaak gerechtshof godsdienst hartstocht hongersnood hooggerechtshof huiszoekingsbevel identiteitsbewijs landingsbaan levensstijl levensverzekering levensvorm meningsuiting niemandsland oorlogsschip oudejaarsavond rechtszaak staatsburger staatssecretaris varkensvlees verlovingsring