bedenken etymology

Dutch word bedenken comes from Proto-Germanic *þankijaną, Middle Dutch denken (To think.), Proto-Germanic *bi- (By, at; a general locative prefix.)

Detailed word origin of bedenken

Dictionary entryLanguageDefinition
*þankijaną Proto-Germanic (gem-pro)
denken Middle Dutch (dum) To think.
*bi- Proto-Germanic (gem-pro) By, at; a general locative prefix.
*biþankijaną Proto-Germanic (gem-pro) To think up, bethink.
*bithenkan Old Dutch (odt)
bedenken Middle Dutch (dum) (reflexive) to realise. (reflexive) to reconsider, to change one's mind. (reflexive) to think, to ponder. To consider, to decide. To think of, to make up.
bedenken Dutch (nld) (reflexive) to reconsider, to change one's mind. (transitive) to bethink. (transitive) to think of, to make up.

Words with the same origin as bedenken

Descendants of denken
bedenkelijk denkbaar denker denkpiste denkraam denkrimpel dinken gedenkteken gedenkwaardig herdenking verdacht verdenking
Descendants of *bi-
bang beantwoorden bedanken bedoeling bedrijven beeld beginnen begrafenis begraven begrijpen behandelen behandeling beheersen bekijken beloning bemanning benieuwd bereik bereiken beveiliging bevel bevelen bezwaar blijven