begrijpen etymology

Dutch word begrijpen comes from Proto-Germanic *grīpaną, Proto-Germanic *bi- (By, at; a general locative prefix.)

Detailed word origin of begrijpen

Dictionary entryLanguageDefinition
*grīpaną Proto-Germanic (gem-pro)
*bi- Proto-Germanic (gem-pro) By, at; a general locative prefix.
*bigrīpaną Proto-Germanic (gem-pro) To grasp, apprehend. To understand, comprehend.
bigrīpan Old Dutch (odt)
begripen Middle Dutch (dum) To catch, to apprehend. To encompass, to contain. To grab hold of, to grasp. To reprimand. To undertake, to perform.
begrijpen Dutch (nld) (transitive) to understand (concepts, ideas), to comprehend.

Words with the same origin as begrijpen

Descendants of *bi-
bang beantwoorden bedanken bedenken bedoeling bedrijven beeld beginnen begrafenis begraven behandelen behandeling beheersen bekijken beloning bemanning benieuwd bereik bereiken beveiliging bevel bevelen bezwaar blijven