begrotingstekort etymology

Dutch word begrotingstekort comes from Dutch begroting (Budget.), Dutch -s- (Genitival interfix used to link elements in some compounds.), Dutch tekort (Shortage, deficit.)

Detailed word origin of begrotingstekort

Dictionary entryLanguageDefinition
begroting Dutch (nld) Budget.
-s- Dutch (nld) Genitival interfix used to link elements in some compounds.
tekort Dutch (nld) Shortage, deficit.
begrotingstekort Dutch (nld) Budget deficit.

Words with the same origin as begrotingstekort

Descendants of -s-
aantrekkingskracht afstandsbediening doodsbang doodskist doodsoorzaak gerechtshof godsdienst hartstocht hongersnood hooggerechtshof huiszoekingsbevel identiteitsbewijs landingsbaan levensstijl levensverzekering levensvorm meningsuiting niemandsland oorlogsschip oudejaarsavond rechtszaak staatsburger staatssecretaris varkensvlees verlovingsring