behoorlijk etymology

Dutch word behoorlijk comes from Dutch behoren, Dutch -lijk (-able. -ly, -al, -ous.)

Detailed word origin of behoorlijk

Dictionary entryLanguageDefinition
behoren Dutch (nld) (intransitive) to befit, behoove. (intransitive) to belong [+ tot (to)] (be accepted in a group).
-lijk Dutch (nld) -able. -ly, -al, -ous.
behoorlijk Dutch (nld) Quite Reasonable, fitting, proper.

Words with the same origin as behoorlijk

Descendants of -lijk
afhankelijk afschuwelijk belachelijk duidelijk eerlijk eigenlijk eindelijk gevaarlijk gewoonlijk hartelijk letterlijk menselijk natuurlijk noodzakelijk ongemakkelijk persoonlijk pijnlijk redelijk tijdelijk uiteindelijk verantwoordelijk verantwoordelijkheid verschrikkelijk vreselijk