bergingsbedrijf etymology

Dutch word bergingsbedrijf comes from Dutch bedrijf, Dutch -s- (Genitival interfix used to link elements in some compounds.), Dutch berging

Detailed word origin of bergingsbedrijf

Dictionary entryLanguageDefinition
bedrijf Dutch (nld) (formal) profession. (theatre) act, major unit in a theatre piece. Company. Operation, activity, especially economic.
-s- Dutch (nld) Genitival interfix used to link elements in some compounds.
berging Dutch (nld) Rescue, salvage (act of recovering or bringing to safety). Storage room, storeroom.
bergingsbedrijf Dutch (nld) Rescue company (for ships).

Words with the same origin as bergingsbedrijf

Descendants of -s-
aantrekkingskracht afstandsbediening doodsbang doodskist doodsoorzaak gerechtshof godsdienst hartstocht hongersnood hooggerechtshof huiszoekingsbevel identiteitsbewijs landingsbaan levensstijl levensverzekering levensvorm meningsuiting niemandsland oorlogsschip oudejaarsavond rechtszaak staatsburger staatssecretaris varkensvlees verlovingsring