bewaken etymology

Dutch word bewaken comes from Dutch be-, Dutch waken

Detailed word origin of bewaken

Dictionary entryLanguageDefinition
be- Dutch (nld) Used to indicate that a verb is acting on a direct object (making the verb transitive). Always unstressed.
waken Dutch (nld) (intransitive) to stay awake. (intransitive) to watch, to be alert.
bewaken Dutch (nld) (transitive) to watch over, to guard.

Words with the same origin as bewaken

Descendants of be-
beantwoorden bedoeling bedreigen begaan behandelen behandeling beheersen bekijken beledigen beleefd beleven beloning bemanning benieuwd beoordelen bereik bestuderen besturen beveiliging bevolking bewaking bezwaar beëindigen beïnvloeden
Descendants of waken
waakhond waakvlam