bijnaam etymology

Dutch word bijnaam comes from Dutch naam (Name.)

Detailed word origin of bijnaam

Dictionary entryLanguageDefinition
naam Dutch (nld) Name.
bijnaam Dutch (nld) Nickname.

Words with the same origin as bijnaam

Descendants of naam
voornamelijk