blijkbaar etymology

Dutch word blijkbaar comes from Dutch blijken, Dutch -baar (-able, indicates an action can be performed.)

Detailed word origin of blijkbaar

Dictionary entryLanguageDefinition
blijken Dutch (nld) (copulative) to appear. (copulative) to turn out. (intransitive) to appear, to become apparent.
-baar Dutch (nld) -able, indicates an action can be performed.
blijkbaar Dutch (nld) Evident, apparent Apparently.

Words with the same origin as blijkbaar

Descendants of -baar
aanvaardbaar bereikbaar betrouwbaar breekbaar bruikbaar dankbaar dankbaarheid kostbaar kwetsbaar middelbaar onaanvaardbaar onverslaanbaar openbaar prikkelbaar schijnbaar strafbaar vergelijkbaar verkiesbaar verkrijgbaar vervangbaar vloeibaar voorspelbaar vruchtbaar zichtbaar