blijven etymology

Dutch word blijven comes from Proto-Germanic *lībaną, Proto-Germanic *bi- (By, at; a general locative prefix.), Proto-Indo-European *loyp-éye-

Detailed word origin of blijven

Dictionary entryLanguageDefinition
*lībaną Proto-Germanic (gem-pro)
*bi- Proto-Germanic (gem-pro) By, at; a general locative prefix.
*loyp-éye- Proto-Indo-European (ine-pro)
*bilībaną Proto-Germanic (gem-pro) To stay, to remain in place.
blīvan Old Dutch (odt)
bliven Middle Dutch (dum) To become. To die, to perish. To give birth. To stay, to remain.
blijven Dutch (nld) (copulative) to stay, to remain. (intransitive) to stay, to remain.

Words with the same origin as blijven

Descendants of *bi-
bang beantwoorden bedanken bedenken bedoeling bedrijven beeld beginnen begrafenis begraven begrijpen behandelen behandeling beheersen bekijken beloning bemanning benieuwd bereik bereiken beveiliging bevel bevelen bezwaar