bruikbaar etymology

Dutch word bruikbaar comes from Dutch bruiken, Dutch -baar (-able, indicates an action can be performed.)

Detailed word origin of bruikbaar

Dictionary entryLanguageDefinition
bruiken Dutch (nld) (transitive, archaic) to make use of, to use, to have use for.
-baar Dutch (nld) -able, indicates an action can be performed.
bruikbaar Dutch (nld) Usable, functional, operable. Useful, handy.

Words with the same origin as bruikbaar

Descendants of bruiken
bruikbaarheid drugsmisbruik kindermisbruik misbruik
Descendants of -baar
aanvaardbaar bereikbaar betrouwbaar blijkbaar breekbaar dankbaar dankbaarheid kostbaar kwetsbaar middelbaar onaanvaardbaar onverslaanbaar openbaar prikkelbaar schijnbaar strafbaar vergelijkbaar verkiesbaar verkrijgbaar vervangbaar vloeibaar voorspelbaar vruchtbaar zichtbaar