dankbaarheid etymology

Dutch word dankbaarheid comes from Dutch -heid, Dutch dankbaar ((figuratively) gratifying, rewarding. Thankful, grateful.)

Detailed word origin of dankbaarheid

Dictionary entryLanguageDefinition
-heid Dutch (nld) -ness, -ity; forms nouns from adjectives, denoting the abstract quality of the adjective.
dankbaar Dutch (nld) (figuratively) gratifying, rewarding. Thankful, grateful.
dankbaarheid Dutch (nld) The quality gratefulness, gratitude.

Words with the same origin as dankbaarheid

Descendants of -heid
aanwezigheid afwezigheid bezorgdheid duidelijkheid eenheid eerlijkheid eeuwigheid gelegenheid gerechtigheid gezondheid goedheid liefdadigheid overheid persoonlijkheid schoonheid snelheid veiligheid verantwoordelijkheid verlegenheid vrijheid waardigheid waarheid werkelijkheid wijsheid zekerheid