doodskist etymology

Dutch word doodskist comes from Dutch dood (Death (colloquial, Flemish) A lot. Dead.), Dutch kist, Dutch -s- (Genitival interfix used to link elements in some compounds.)

Detailed word origin of doodskist

Dictionary entryLanguageDefinition
dood Dutch (nld) Death (colloquial, Flemish) A lot. Dead.
kist Dutch (nld) (aviation) aeroplane. (informal) a boot or large shoe, especially an army boot. Box, chest. Coffin.
-s- Dutch (nld) Genitival interfix used to link elements in some compounds.
doodskist Dutch (nld) Coffin.

Words with the same origin as doodskist

Descendants of dood
doden doder
Descendants of -s-
aantrekkingskracht afstandsbediening doodsbang doodsoorzaak gerechtshof godsdienst hartstocht hongersnood hooggerechtshof huiszoekingsbevel identiteitsbewijs landingsbaan levensstijl levensverzekering levensvorm meningsuiting niemandsland oorlogsschip oudejaarsavond rechtszaak staatsburger staatssecretaris varkensvlees verlovingsring