duidelijkheid etymology

Dutch word duidelijkheid comes from Dutch -heid, Dutch duidelijk (Clearly Clear, precise.)

Detailed word origin of duidelijkheid

Dictionary entryLanguageDefinition
-heid Dutch (nld) -ness, -ity; forms nouns from adjectives, denoting the abstract quality of the adjective.
duidelijk Dutch (nld) Clearly Clear, precise.
duidelijkheid Dutch (nld) Clarity, clearness.

Words with the same origin as duidelijkheid

Descendants of -heid
aanwezigheid afwezigheid bezorgdheid eenheid eerlijkheid eeuwigheid gelegenheid gerechtigheid gezondheid goedheid liefdadigheid overheid persoonlijkheid schoonheid snelheid veiligheid verantwoordelijkheid verlegenheid vrijheid waardigheid waarheid werkelijkheid wijsheid zekerheid