duizelig etymology

Dutch word duizelig comes from Dutch -ig, Dutch duizelen ((ergative) to be/make dizzy.)

Detailed word origin of duizelig

Dictionary entryLanguageDefinition
-ig Dutch (nld) -ed, having (when attached to a noun preceded by an adjective that describes the noun). -y; forms adjectives from nouns.
duizelen Dutch (nld) (ergative) to be/make dizzy.
duizelig Dutch (nld) Dizzy, experiencing equilibrium-trouble.

Words with the same origin as duizelig

Descendants of -ig
aardig afkomstig beschuldigen eeuwig eeuwigheid gelukkig grappig grondig jarig koppig moedig onschuldig prachtig prettig regelmatig rustig schattig schuldig smerig verstandig voorzichtig wanhopig zielig één
Descendants of duizelen
duizeligheid