duizeligheid etymology

Dutch word duizeligheid comes from Dutch -heid, Dutch duizelig (Dizzy, experiencing equilibrium-trouble.)

Detailed word origin of duizeligheid

Dictionary entryLanguageDefinition
-heid Dutch (nld) -ness, -ity; forms nouns from adjectives, denoting the abstract quality of the adjective.
duizelig Dutch (nld) Dizzy, experiencing equilibrium-trouble.
duizeligheid Dutch (nld) Dizziness.

Words with the same origin as duizeligheid

Descendants of -heid
aanwezigheid afwezigheid bezorgdheid duidelijkheid eenheid eerlijkheid eeuwigheid gelegenheid gerechtigheid gezondheid goedheid liefdadigheid overheid persoonlijkheid schoonheid snelheid veiligheid verantwoordelijkheid verlegenheid vrijheid waardigheid waarheid werkelijkheid wijsheid zekerheid