eigenlijk etymology

Dutch word eigenlijk comes from Dutch eigen (Own. Self.), Dutch -lijk (-able. -ly, -al, -ous.)

Detailed word origin of eigenlijk

Dictionary entryLanguageDefinition
eigen Dutch (nld) Own. Self.
-lijk Dutch (nld) -able. -ly, -al, -ous.
eigenlijk Dutch (nld) Actually, really, in reality Actual.

Words with the same origin as eigenlijk

Descendants of -lijk
afhankelijk afschuwelijk behoorlijk belachelijk duidelijk eerlijk eindelijk gevaarlijk gewoonlijk hartelijk letterlijk menselijk natuurlijk noodzakelijk ongemakkelijk persoonlijk pijnlijk redelijk tijdelijk uiteindelijk verantwoordelijk verantwoordelijkheid verschrikkelijk vreselijk