fatsoen etymology

Dutch word fatsoen comes from Latin facere

Detailed word origin of fatsoen

Dictionary entryLanguageDefinition
facere Latin (lat)
factus Latin (lat)
factionem Latin (lat)
fazon Old French (fro)
faetsoen Middle Dutch (dum)
fatsoen Dutch (nld) Decency, propriety.

Words with the same origin as fatsoen

Descendants of facere
defaitisme defaitist factie factor fatsoenlijk façade façadisme feit feitelijk feitenkenner feitenkennis feitenmateriaal feitenverzamelaar feitenverzameling fetisj heilsfeit kunstfeit oorlogsfeit rechtsfeit wapenfeit