feitelijk etymology

Dutch word feitelijk comes from Dutch feit (Fact.), Dutch -lijk (-able. -ly, -al, -ous.)

Detailed word origin of feitelijk

Dictionary entryLanguageDefinition
feit Dutch (nld) Fact.
-lijk Dutch (nld) -able. -ly, -al, -ous.
feitelijk Dutch (nld) Actually. In fact, de facto Actual. Factual.

Words with the same origin as feitelijk

Descendants of -lijk
afhankelijk afschuwelijk behoorlijk belachelijk duidelijk eerlijk eigenlijk eindelijk gevaarlijk gewoonlijk hartelijk letterlijk menselijk natuurlijk noodzakelijk ongemakkelijk persoonlijk pijnlijk redelijk tijdelijk uiteindelijk verantwoordelijk verantwoordelijkheid verschrikkelijk vreselijk