genootschap etymology

Dutch word genootschap comes from Dutch -schap (-ship.), Dutch genoot (Companion.)

Detailed word origin of genootschap

Dictionary entryLanguageDefinition
-schap Dutch (nld) -ship.
genoot Dutch (nld) Companion.
genootschap Dutch (nld) Society, association.

Words with the same origin as genootschap

Descendants of -schap
agentschap ballingschap beterschap blijdschap broederschap eigenschap gereedschap gevangenschap heerschappij kampioenschap leiderschap lidmaatschap maatschappelijk maatschappij moederschap nalatenschap ouderschap vaderschap vakmanschap vennootschap weddenschap wetenschap zwangerschap zwangerschapsverlof
Descendants of genoot
genote