gerechtshof etymology

Dutch word gerechtshof comes from Dutch hof, Dutch -s- (Genitival interfix used to link elements in some compounds.), Dutch gerecht

Detailed word origin of gerechtshof

Dictionary entryLanguageDefinition
hof Dutch (nld) (royal) court. Court of law; short form of gerechtshof. Court, yard. Garden (in Flanders).
-s- Dutch (nld) Genitival interfix used to link elements in some compounds.
gerecht Dutch (nld) (archaic) justice; the judiciary. A meal, or a dish served alone or part of a meal as a course. Court of law Just, fair, deserved.
gerechtshof Dutch (nld) Court of law, court of justice.

Words with the same origin as gerechtshof

Descendants of hof
hoveling hovenier
Descendants of -s-
aantrekkingskracht afstandsbediening doodsbang doodskist doodsoorzaak godsdienst hartstocht hongersnood hooggerechtshof huiszoekingsbevel identiteitsbewijs landingsbaan levensstijl levensverzekering levensvorm meningsuiting niemandsland oorlogsschip oudejaarsavond rechtszaak staatsburger staatssecretaris varkensvlees verlovingsring