gevangenschap etymology

Dutch word gevangenschap comes from Dutch -schap (-ship.), Dutch gevangen (Caught, captive.)

Detailed word origin of gevangenschap

Dictionary entryLanguageDefinition
-schap Dutch (nld) -ship.
gevangen Dutch (nld) Caught, captive.
gevangenschap Dutch (nld) Captivity. Imprisonment.

Words with the same origin as gevangenschap

Descendants of -schap
agentschap ballingschap beterschap blijdschap broederschap eigenschap genootschap gereedschap heerschappij kampioenschap leiderschap lidmaatschap maatschappelijk maatschappij moederschap nalatenschap ouderschap vaderschap vakmanschap vennootschap weddenschap wetenschap zwangerschap zwangerschapsverlof