godsdienst etymology

Dutch word godsdienst comes from Dutch God (God.), Dutch dienst (Service.), Dutch -s- (Genitival interfix used to link elements in some compounds.)

Detailed word origin of godsdienst

Dictionary entryLanguageDefinition
God Dutch (nld) God.
dienst Dutch (nld) Service.
-s- Dutch (nld) Genitival interfix used to link elements in some compounds.
godsdienst Dutch (nld) Religion.

Words with the same origin as godsdienst

Descendants of God
godgeleerdheid godsdienstvrijheid godverdomme
Descendants of -s-
aantrekkingskracht afstandsbediening doodsbang doodskist doodsoorzaak gerechtshof hartstocht hongersnood hooggerechtshof huiszoekingsbevel identiteitsbewijs landingsbaan levensstijl levensverzekering levensvorm meningsuiting niemandsland oorlogsschip oudejaarsavond rechtszaak staatsburger staatssecretaris varkensvlees verlovingsring